Předběžný zájem o lekce !! 

Krumlis - Chcete přihlásit Vaše dítě na taneční lekce  ? 

Chcete se předběžně přihlásit na zkušební lekci?  

Lady Krumlis - dospělá taneční skupina   

Přihlášení na příměstský tábor nebo letní soustředění