MIA CHILDREN CAMP- téma Piráti

Český Krumlov  

Příměstský tábor  22.8.-26.8.2022 - více informací níže. 

Více všeobecných podrobností najdete níže, včetně potvrzení o bezinfekčnosti a dalších dokumentů. Ty aktualizujeme před akcí podle aktuálních nařízení. 

Pro holky i kluky ve věku 5 - 12 let.

 1 skupina " protančíme léto" - TALENTO

- taneční část tábora, pro ty kdo by se třeba chtěli připojit k naší skupině Monkey Krumlis.

Nebo pro ty kdo během roku chodí jinam a v létě se chtějí přiučit něco nového.

 2 skupina MIA CAMP- pro všechny kdo chtějí aby jejich děti měli intenzivní program, kde se spoustu věcí dovědí a naučí. Děti si vyzkouší různé techniky, jako již tradičně si vyrobí vlastní tričko.

Poslední den v pátek děti předvedou, co se za týden naučili videa z předchozích let na www.monkeykrumlis.cz

Přihlášky, podrobnější informace a fotky z předchozích let najdete na www.monkeykrumlis.cz

Po předchozí domluvě možno přihlásit i zaplatit u nás v kanceláři : Latrán 193, Český Krumlov. Budova hlavní pošty. telefon do kanceláře : 608 735 523

Kde: Český Krumlov - centrum

Kontakt : 608 735 523 email : asistentmia@gmail.com

cena : 3200kč

Přihlášky do 15.5. sleva 2890kč

Přihlášky po 15.5. cena 3200kč

Sleva pro sourozence 10% do 15.5. cena na os. tedy - 2600kč

Sleva pro sourozence 10% po 15.5. cena na os. tedy 2800kč

Přihlášky podávejte co nejdříve! zde 

video z tábora 2018

video 2017 

Český Krumlov 

PRO KOHO JE TÁBOR URČEN:

Tanelo

 • pro všechna děvčata i chlapce, kteří mají rádi pohyb a chtějí se i o prázdninách aktivně hýbat a chtějí se naučit nové taneční a gymnastické prvky.
 • Děti budou  kromě pohybu i s spoustu věcí vyrábět.
 • vhodné pro děti od 5 do 13 let

MiA camp 

 • pro všechna děvčata i chlapce, kteří mají rádi pohyb a chtějí se i o prázdninách aktivně hýbat
 • děti budou kromě pohybu i spoustu věcí vyrábět
 • vhodné pro děti od 5 do 13 let

KDY A KDE:

 • od 8:00 do 16:00
 • místo konání : Český Krumlov - centrum města. Budeme se pohybovat v pěší zóně a jejím nejbližším okolí ( DDM Český Krumlov a další. ) V případě hezkého počasí budeme trénovat i venku
 • podle potřeby budou s námi děti docházet do jednotlivých tělocvičen, sálů a učeben dle aktuální náplně tábora

CO DĚTI ČEKÁ:

 • náplní příměstského tábora je nejen zajistit hlídání dětí v pracovní době rodičů, ale také, a to především, zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou nabídkou, vzděláváním i pohybovými aktivitami a tvořením

 TANELO "Protančíme léto" - soustředění pro ty kdo již jsou členkami MONKEY krumlis a ty co by se jimi chtěli stát. 


 • TANELO - Pohyb je základem života. Tancem dokáže člověk vyjádřit téměř vše, častokrát pomůže sdělit i to, na co slova nestačí
 • minimálně dvakrát denně bude probíhat lekce některého z jednotlivých druhů tance nebo jiného pohybu, případně pohybová nauka 
 • děti si během týdne vyzkouší různé taneční styly ( street dance, latinskoamerické tance, zumbatomic, dance aerobik, jógu, dětské pilates a další)
 • představíme některé z našich úspěšných závodníků 
 • ve čtvrtek 15.8.2019 v 16: 00 děti předvedou, co se za týden naučily v krátkém tanečním vystoupení, kde využijí některé z věcí, které během týdne vyrobí ( trička, obrázky a jiné pomůcky)
 • poslední den - pátek v 15:00 - 16:00  průvod městem ( v případě špatného počasí trasu upravíme ), trasa průvodu: vycházíme od ZŠ T.G.M., Budějovická brána, Latrán,nám.Svornosti, Na Louži, Dlouhá ul., přes lávku u Plášťového mostu, Rybářská ul. 31, kde proběhne malé občerstvení 
 • program bude doplněn i tvořivými chvilkami, děti budou zkoušet i netradiční výtvarné techniky
 • trenérky (taneční téma) :  Mirka Benešová, Ivica Folučková,  Mgr. Šindlerová, Věra Čarková a další

ANGELO "Máme rádi angličtinu"

letos není vypsán

 • ANGELO - intenzivní vyuka angličtiny. Program bude doplněn i tvořivými chvilkami, děti budou zkoušet i netradiční výtvarné techniky.  

 • Dva výukové bloky denně. Angličtinu se budeme snažit do programu začlenit i mimo výukové bloky. 

 • Chcete aby Vaše děti trávily čas efektivně a učily se užitečné věci, které mohou v životě využít ?

 • Děti budou v případě potřeby rozděleny podle úrovně dovednosti.

 • Program bude doplněn i tvořivými chvilkami, děti budou zkoušet i netradiční výtvarné techniky. 

 • Kreativní hry ve spojení s anglickým jazykem.  

 • Poslední den - v pátek v 16:00 tábor ukončíme průvodem městem a vyhlášením vítěze táborové hry. Děti předvedou  něco z toho co se  za týden naučily, a to písní nebo krátkou scénkou, kde využijí některé z věcí, které během týdne vyrobí ( trička , obrázky a jiné pomůcky).

   

Lektoři na táborech

Na táborech s Vámi budou naši prověření dlouholetí spolupracovníci:

 • Mirka Benešová ( aerobik, street dance, cheer, originální dynamic, zumba, výtvarné techniky, angličtina)
 • zdravotnice - Veronika Houdová
 • Externí spolupracovníci: Mgr. Šindlerová ( balet), Věra Čarková

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY A ČASTO KLADNÉ OTÁZKY

HARMONOGRAM DNE OD 8:00 DO 16:00:

 • 08:00 - 08:15 příchod
 • 08:15 - 10:00 program (lekce tance, pohybové vyuky nebo angličtiny a podobně)
 • 10:00 - 10:30 svačina
 • 08:30 - 12:00 program (lekce tance, pohybové vyuky nebo angličtiny a podobně)
 • 12:00 - 13:00 oběd
 • 13:00 - 14:00 program (lekce tance, pohybové vyuky nebo angličtiny a podobně)
 • 14:00 - 14:30 svačina
 • 14:30 - 15:35 program (lekce tance, pohybové vyuky nebo angličtiny a podobně)
 • 15:35 - 16:00 odchod*- v pátek 16:00 -16:30 vystoupení 

Všechny uvedené dokumenty naleznete v dolní části stránky (v sekci ke stažení). V den nástupu na tábor prosím počítejte s časovou rezervou na vyřízení formalit.

KDY MOHU DÍTĚ PŘIVÉST?

 • do 8:00 hod

KDY MOHU DÍTĚ VYZVEDNOUT?

 • v 16:00 hod

CO DÁT S SEBOU DĚTEM?

 • pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru + tričko, které bude sloužit jako oblečení pro tvoření a bude případně možné ho umazat.
 • pláštěnka nebo nepromokavá bunda
 • cvičební oděv, boty do tělocvičny, boty na sportovní aktivity venku.
 • Pohodlné oblečení na aktivity v interiéru - (tepláky nebo jiné pohodlné oblečení, Tanelo sportovní obuv)
 • přezuvky, pro pohyb uvnitř DDM
 • pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém
 • batůžek na svačinu a podepsaná láhev na pití s větším hrdlem pro snadné naplnění.
 • Prosíme pro vyrábění 2x prázdnou pet láhev min. 1l - 1,5l. a jedno víčko navíc.

S KÝM BUDOU DĚTI TRÁVIT ČAS?

 • dětem se po celou dobu budou věnovat 2 - 4 stálí vedoucí (starší 18 let)
 • vedoucí táborů jsou prověření lektoři.
 • po celou dobu bude přítomen zdravotní dohled

JAKÉ BUDE JÍDLO?

 • dopolední, odpolední svačina a teplý oběd
 • pitný režim je pro děti zajištěn po celý den

V ceně je

 • dvakráte svačina
 • teplý oběd
 • pitný režim
 • program s našimi kvalifikovanými lektory
 • pomůcky a materiál na výtvarné techniky
 • Poslední den děti předvedou, co se za týden naučili. V pátek mezi 16:00 - 16:30.
  • Děti z TANELA secvičí během týdne krátké taneční vystoupení.
  • MiA CAMP - spoustu věcí si vyrobí a naučí se novým dovednostem
  • Děti z ANGELA písní nebo krátkou scénkou s využitím anglického jazyka.

Cena :

 • při přihlášení a zaplacení zálohy do 15. 4. 2019 - 2890,- Kč
 • přihlášení po tomto termínu - 3200,- Kč
 • Sleva 10 % pro sourozence. Sleva je kombinovatelná s nabídkou zvýhodněné ceny při včasném přihlášení. Pro sourozence při včasném přihlášení je tedy cena za jedno dítě 2600,-.

Přihláška je platná pouze společně se zaplacenou zálohou 1000,-. Zálohu převeďte na účet číslo 199291094/0300. VS uveďte telefonní číslo , které jste uvedli do přihlášky jako kontaktní.  Pokud potřebujete fakturu předem, platbu proveďte až po vystavení faktury. V tom případě použijte VS na faktuře. Doplatek v den zahájení tábora.

Doporučujeme včasné přihlášení a zaplacení zálohy, kapacita obou táborů je omezena.

DÍTĚ SE NEMŮŽE TÁBORA ZÚČASTNIT, CO S TÍM?

STORNO POPLATKY:

 • odhlášení méně než 30 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora
 • odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora
 • odhlášení v den zahájení tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora
 • seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka je bez poplatku), nebude storno poplatek účtován

NEDOPORUČUJEME!

 • mobilní telefon a ostatní elektroniku, řetízky, vyšší obnos peněz a jiné cennosti
 • případě ztráty, nenese provozovatel tábora za případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost
 • doporučujeme vše podepsat, nalezené svršky pak snadněji najdou své majitele

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MÁM S SEBOU PŘINÉST V DEN NÁSTUPU NA TÁBOR?